Báo Thanh Niên dẫn thông tin từ công điện hoả tốc do Bộ Giao thông vận tải (GTVT) gửi đến Tổng cục Đường bộ, Cục Đường sắt và các sở GTVT địa phương tối 29/3, từ 0 giờ ngày 30/3, đến hết ngày 15/4, tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng và xe du lịch trên 9 chỗ. Trường hợp đặc biệt, các sở GTVT báo cáo Tổng cục Đường bộ để được xem xét, giải quyết.