Trong cuộc tổng tuyển cử lần này, Obama cam tâm tình nguyện giương cờ gõ trống cổ vũ cho Biden, bất chấp quy tắc lịch sử, đó là sau khi nguyên thủ quốc gia hạ đài thì sẽ không còn tham gia chính trường. Từ đó có thể thấy, những thế lực đen tối núp sau đang muốn kéo TT Trump xuống lớn đến nhường nào. Nhà hoạt động Trung Quốc Đường Bách Kiều bình luận, đằng sau chắc hẳn cũng là một nước cờ lớn, cũng giống như gian lận bầu cử, ông Obama chỉ là con tốt trên bàn cờ.