Cách đây chưa lâu truyền thông quốc tế tiếp cận được với một tài liệu của chính quyền Trung Quốc nghi bị rò rỉ, trong đó có những ghi chép cho thấy cách quản lý các tù nhân chính trị ở Tân Cương, cũng như thái độ của Bắc Kinh đối với nhân quyền. Tài liệu cũng tiết lộ những lý do bắt giữ người “độc nhất, vô nhị” mà có lẽ chỉ tồn tại ở Trung Quốc.