Khi biết Tổng thống Trump nhậm chức với mức lương 1USD/ năm. Cậu bé 9 tuổi Eli’sha Davies quyết định gửi Tổng thống 3 USD để giúp ông chi trả cho cuộc sống.