Bình luận của tác giả Rob Natelson về chủ đề Tránh việc ly khai của Hoa Kỳ thông qua Hội nghị sửa đổi Hiến Pháp. Bài viết đăng trên Epoch Times ngày 26/9/2021. Rob Natelson là chuyên gia cao cấp về luật hiến pháp tại Viện Độc lập tại Denver, là cựu giáo sư về luật hiến pháp, nhà sử học.