Sinh viên thời công nghệ, các bạn lựa chọn tương lai như thế nào? Hãy nghe các bạn sinh viên các trường đại học lớn như Bách Khoa, Ngoại ngữ nói về sự lựa chọn của mình