Bà đầm già đầy kinh nghiệm trận mạc với nhiều ngôi sao đã trải qua 90 phút thót tim trên SVĐ Amsterdam Arena.