Anh là con độc đinh, cha mẹ quý hơn vàng, chỉ tiếc anh quá nhiều bệnh tật. Ông nội ở ngoài buôn bán nhỏ, gom được ít tiền. Bà nội nghe người ta mách nước thì đi xin quẻ xăm. Quẻ xăm nói phải cưới một cô vợ hơn tuổi cho thằng cháu đích tôn thì nó mới qua được vận hạn. Thấy cháu ốm đau quặt quẹo, ông bà xót quá, chẳng biết làm gì khác nên cũng tin theo, bàn tính đưa lễ hậu, kháo tin quanh vùng tìm mối nhân duyên cho anh.

...