Phát sóng vào buổi sáng mỗi ngày, với mong muốn giúp quý vị bắt đầu ngày làm việc mới bằng một niềm vui, một điều thiện lành qua những câu chuyện nho nhỏ về lòng tốt, sự yêu thương; cùng âm nhạc thuần tịnh và những tin tức đời sống bổ ích.