Biển cả trân quý từng con suối nhỏ nên mới mênh mông rộng lớn. Núi cao trân quý từng viên đá nhỏ nên mới sừng sững nguy nga. Con người trân quý từng tình cảm nên tình nghĩa mỗi ngày thêm phong phú.