Ngày 20 tháng 1 là ngày Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ Joe Biden nhậm chức. Tiếp theo đó, mối quan hệ Trung - Mỹ sẽ phát triển như thế nào cũng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận thế giới.