Các quan chức từ hai thành phố bị nhiễm virus ở miền nam Trung Quốc, Quảng Châu và Thâm Quyến, hiện có thể được phép tịch thu tài sản cá nhân trong nỗ lực chống lại sự bùng phát của virus Corona.

Theo một thông báo được đăng vào ngày 11/2: khi cần thiết, chính quyền cấp thành phố và cấp quận ở Quảng Châu có thể tạm thời chiếm dụng nhà, địa điểm, phương tiện vận chuyển và các cơ sở khác từ các công ty hoặc cá nhân.