Đôi khi những điều tuyệt vời nhất lại đến từ những con người bình dị nhất như câu chuyện dưới đây của đôi vợ chồng có hoàn cảnh bất hạnh tại ngôi làng nhỏ ở Trung Quốc.