Phong trào biểu tình của người Hồng Kông ngày càng diễn ra khốc liệt sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) áp đặt Luật an ninh phiên bản Hồng Kông lên đặc khu. Khẩu hiệu “Trời diệt Trung Cộng” cũng vì thế mà từ Hồng Kông lan tỏa sang cả Mỹ.