Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ hôm thứ Tư (11/12) đã tiến gần hơn đến việc luận tội Tổng thống Trump, khi một Ủy ban thường trực Hạ viện bắt đầu tranh luận về hai điều khoản luận tội chính thức dự kiến sẽ được đưa ra trước Hạ viện vào tuần tới, theo Reuters.