...nói lời cám ơn với các tế bào của cơ thể và sau một thời gian, toàn bộ các tế bào ung thư đã không còn nữa, đây là kết quả nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Ông trở thành bác sĩ trị liệu nổi tiếng và sáng lập ra hội y học nhất thể Nhật Bản.