Tình yêu có sức mạnh to lớn trong đời sống tinh thần của mỗi người. Không chỉ có vậy, phát hiện gần đây của nhà khoa học Mỹ đã gây chấn động: Tế bào ung thư sợ nhất là tình yêu!