0:14 Nhật-Mỹ-Đài kết lưới vây hãm Bắc Kinh

6:13 Chuyên gia dự đoán thời điểm Trung Quốc gia tăng sức ép với Đài Loan