Tổng thống Trump với sự vinh danh những con người quả cảm trong trận chiến Normandy lịch sử đã góp phần giúp cuộc Chiến tranh thế giới thứ 2 với Đức quốc xã được chấm dứt.