Trong tình hình dịch bệnh lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới, chính quyền Trung Quốc tích cực hỗ trợ nước ngoài các vật tư phòng chống dịch và mưu đồ trở thành "vị cứu tinh toàn cầu". Tuy nhiên khẩu trang xuất khẩu và bộ kit xét nghiệm nhanh của Trung Quốc liên tiếp bị tố cáo là không đủ tiêu chuẩn.