Ông Trump: Mất hàng tỷ đô vì làm tổng thống nhưng ‘tôi không quan tâm’