Tại một hội nghị gần đây với các chủ doanh nghiệp tư nhân, Tập Cận Bình, lãnh đạo ĐCSTQ, đã khuyên nên học hỏi từ các hình mẫu “doanh nhân yêu nước” hạn như ông Lô Tác Phu, Vương Quang Anh và Vinh Nghị Nhân, những người đã nghe theo Đảng và chia sẻ quyền sở hữu công ty của họ với chính phủ.

Tuy nhiên, câu chuyện của ông Lô Tác Phu lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại, câu chuyện về một doanh nhân đã bị ĐCSTQ lừa dối, sau đó bị tiêu diệt như thế nào.