Đại dịch viêm phổi cấp COVID-19 ở Vũ Hán đã không thể kiểm soát, số người chết không ngừng gia tăng mỗi ngày. Một bác sĩ làm việc tại bệnh viện cách ly nói rằng nơi đây có quá nhiều oan hồn dã quỷ, đêm đến đâu đâu cũng đều có thể nghe thấy tiếng khóc than của họ. Nếu chỉ viện trợ nhân lực cho các nhà tang lễ vẫn không đủ, mà cần phải vận động thêm các hòa thượng, đạo sĩ và lạt ma, những người biết tụng kinh làm pháp sự cầu siêu đến hỗ trợ Vũ Hán.