Ngày hôm nay 25/2, chỉ số ô nhiễm không khí ở Hà Nội và TP.HCM đã phần nào được cải thiện so với những ngày trước, song vẫn trong mức gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhóm người nhạy cảm.