Ông Nhân cho hay "Sau khi kỳ thi tuyển có kết quả, Ban giám đốc sở sẽ bàn về trường hợp thí sinh Ngô Thị Lài, rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng, hiện tại cũng chưa hứa trước được điều gì".