Nỗi thống khổ của trẻ em TQ khi bị đàn áp vì tín ngưỡng tôn giáo

Theo Sound of Hope, trong cuộc họp lần thứ ba của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2020, “Chiến dịch Jubilee” đã tổ chức một sự kiện bên lề để phơi bày sự thật về việc trẻ em Trung Quốc bị đàn áp vì tín ngưỡng tôn giáo.

Hàng nghìn trẻ em Trung Quốc đang phải che giấu đức tin của mình vì sợ bị trả thù. Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cộng đồng quốc tế không thể cho phép ĐCSTQ tiếp tục vi phạm các quyền tự do cơ bản của trẻ em.