Vì sao các bậc thánh hiền xưa nay đều lặng lẽ thủ đức?