Nói là khả năng, im lặng là "thăng hoa" của hùng biện