--- Câu chuyện tài xế xe khách với câu nói: “Chết mấy người tôi cũng phải lùi”
--- Câu chuyện y sĩ bị nghi truyền HIV cho cả làng
--- Ở bên kia bán cầu cũng có câu chuyện về đạo đức truyền thông…
--- Chuyện Khổng Tử và Nhan Hồi