Vào ngày 4/4, một cư dân mạng Vũ Hán tiết lộ rằng trong 10 ngày qua, các thành viên gia đình người chết ở Vũ Hán đã nhận tro cốt “lẫn loạn lung tung”. Chẳng hạn như đầu đai kim loại của thắt lưng nam giới xuất hiện trong tro cốt của nữ giới; tro cốt của mẹ nặng bằng tro của chú, đều 1 kg; răng của người chết không có vấn đề gì lại xuất hiện răng sứ ở trong tro…(vân vân)