Phật gia giảng: “Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển”. Đôi khi cau mày, méo mặt không những không giải quyết được vấn đề mà còn tạo ra một năng lượng bất thuần, tác động đến những người chung quanh một trạng thái tiêu cực. Mới hay, cuộc sống như tấm gương phản chiếu: “đời là gương soi bóng, bóng là tâm hồn ta”.

Đời người như áng mây phía cuối trời, tụ tán vô thường, chớp mắt nhìn lại đã không còn. Vẫn biết rằng, cuộc sống mang nhiều chấp niệm: xem nhẹ một chút, ta thấy hạnh phúc một chút. Bảo trì một trái tim khoan dung độ lượng, không tranh, không lo, không giận, học cách buông bỏ và bạn sẽ có được hạnh phúc, hạnh phúc đích thực…