Craig Hamilton-Parker, nhà tiên tri đương đại nổi tiếng nhất của Anh, từng dự đoán chính xác các sự kiện như Trump sẽ trở thành tổng thống Mỹ vào năm 2016, bùng nổ phong trào phản đối dự luật dẫn độ ở Hồng Kông, và Johnson đảm nhận chức Thủ tướng Anh, ông cũng đưa ra một dự đoán quan trọng khác về cuộc đấu tranh của người Hồng Kông.