Nhà chiến lược: ‘Triều đại’ Trump sẽ kéo dài nhiều thập niên