Nhiều nhà báo Trung Quốc tiết lộ với Bitter Winter rằng họ bị chính quyền ngăn cản đưa thông tin thật về dịch COVID-19. Giới chức Trung Quốc yêu cầu họ phải tuân thủ việc đưa tin theo định hướng, nếu không tuân thủ họ sẽ gặp phiền phức, thậm chí phải ngồi tù. Những nhà báo này cho rằng việc Bắc Kinh ngăn cản truyền thông thực thi bổn phận đã làm cho dịch COVID-19 trở nên trầm trọng hơn rất nhiều.