Nguyên nhân sâu xa Twitter, Facebook chặn tài liệu đen của Biden

Những gã khổng lồ công nghệ như Twitter, Facebook, Google vì sao phải phục vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc? Một nhà phân tích đã chỉ ra, nó không đơn giản chỉ là vì một thị trường khổng lồ theo cách hiểu thông thường.