Trai tráng hùng hổ xô đẩy chen lấn ra sức tranh đoạt ai cũng muốn được may mắn, được hưởng chút “lộc Trời” nào có biết lộc vốn không thể cứ cầu mà được, lại càng không thể dùng sức mạnh mà giành...