Để được làm vợ Vua, cô gái đã mang đến cung điện một đóa bông, một con chim én và một quả trứng vịt lộn làm của hồi môn.