10 năm cùng chồng tiết kiệm 28 tỷ, người phụ nữ nghỉ hưu ở tuổi 33 chia sẻ bí quyết của mình