Cũng giống như những người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc, người Duy Ngô Nhĩ đang là đối tượng bị mổ cướp nội tạng, cựu Quốc vụ khanh phụ trách châu Á-Thái Bình Dương, ông David Kilgour nhận định trên tờ Ottawa Citizen vào ngày 10/12.