Vì nặng nợ với trẻ mồ côi mà đến nay anh Nguyễn Văn Lâm vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình, quyết dành cả tuổi thanh xuân của mình cho những mảnh đời bất hạnh.