Một thương hiệu sản phẩm nữa do Thành Long làm đại diện quảng bá phải dừng sản xuất, tiếp tục nối dài danh sách những mặt hàng có gắn với tên tuổi Thành Long gặp thất bại trong kinh doanh. Trên mạng xã hội Trung Quốc, Thành Long được gọi là “ngôi sao chổi”, có người nói thẳng: “anh ta cổ vũ ai thì người ấy tử”.