Học giả Viên Nam Sinh là một cựu quan chức ngoại giao của Trung Quốc, ông Viên nhận định trong một báo cáo vào tháng 9/2020 rằng: “Đối đầu với nhiều quốc gia cùng lúc còn hơn cả một thảm họa ngoại giao; Không đối đầu với nhiều nước cùng một lúc là quy tắc cơ bản của ngoại giao Trung Quốc trong một thiên niên kỷ. Lý do rất đơn giản: Gây thù chuốc oán ở mọi phía, là chiến lược ngoại giao tồi tệ nhất”.

Nhà báo Nakazawa đặt câu hỏi và kết luận: “Liệu Trung Quốc có bám sát sách giáo khoa hàng thiên niên kỷ của mình và tránh tạo ra kẻ thù ở tất cả các phía? Nếu các nhà ngoại giao Chiến Lang [của Trung Quốc] bỏ qua những bài học của lịch sử, thảm họa có thể đang chờ đợi”.