Theo một nghiên cứu mới phân tích một nhóm bệnh nhân mắc bệnh ở Vũ Hán, tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân coronavirus bị bệnh nặng cao hơn so với SARS.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc, trong một nghiên cứu ngày 24/2 được công bố trên The Lancet, đã kiểm tra 52 bệnh nhân bị nặng được đưa vào Khoa chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Vũ Hán Jin Yin-tan trong khoảng từ cuối tháng 12/2019 đến 26/1/2020 và phát hiện ra rằng từ 32%-61.5% sau đó đã chết. Tất cả những bệnh nhân đó đã chết trong vòng 28 ngày sau khi nhập Khoa chăm sóc đặc biệt. Thời gian trung bình từ khi đưa vào Khoa chăm sóc đặc biệt đến khi chết là bảy ngày.