Một nhóm Nghị sĩ Mỹ thuộc lưỡng đảng đã đưa ra một dự luật mới nhằm bảo vệ quyền tự do ngôn luận của người lao động Mỹ, chống lại chính phủ nước ngoài, nhất là Trung Quốc, theo Epoch Times hôm 14/2.