Trong hơn 10 năm kể từ khi Bắc Kinh đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 2008, chính quyền Trung Quốc vẫn đang chà đạp lên quyền con người và tự do báo chí, theo The Epoch Times ngày 5/12.