Nghệ thuật cắt tỉa đã xuất hiện từ rất lâu trong nền ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là trong nghệ thuật ẩm thực cung đình Huế ngày xưa. Những món ăn như nem công chả phụng đều ứng dụng nghệ thuật cắt tỉa để trang trí, làm tăng giá trị của món ăn hơn.