Việt Nam sẽ nhận gần 3 triệu USD trong tổng số 274 triệu USD mà Mỹ hỗ trợ nhân đạo và y tế khẩn cấp cho các nước để chống dịch virus Vũ Hán.