Ngày Quốc tế nhân quyền 10/12, Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc và Liên minh châu Âu cùng lên án chính quyền Trung Quốc đàn áp các quyền tự do cơ bản của người dân nước này.