Mỹ và Anh sẽ có "thỏa thuận thương mại lớn" sau Brexit !

Ông Trump nói với bà May tại một cuộc họp ở Điện St James: “Chúng ta sẽ có một thỏa thuận thương mại rất, rất lớn, đó sẽ là một thỏa thuận công bằng và tôi nghĩ đó là điều cả hai nước chúng ta đều muốn,”

“Tôi không biết chính xác, khung thời gian của bà như thế nào, nhưng hãy ở lại. Hãy cùng thực hiện thỏa thuận đó”.

Bà May sẽ thôi chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ vào thứ Sáu ngày 7 tháng 6, nhưng sẽ vẫn làm thủ tướng trong lúc diễn ra cuộc bầu cử để chọn người lên thay thế bà.