“Bệnh nhân nhiễm Covid-19 sẽ đủ điều kiện tham gia thử nghiệm nếu họ có ít nhất các triệu chứng nhẹ của bệnh. Mục đích của thử nghiệm là giúp đỡ những người cần nó nhất”, TS Andre Kalil, người sẽ giám sát nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Đại học Nebraska cho biết.